مرحله بازرسی (آماده سازی)

در قسمت آماده سازی که شامل مراحل بازرسی پارچه خام و هدایت آن به واحد سفیدگری می باشد عملیات کنترلی از قبیل تعداد تاروپود پارچه و چگومگی بافت (طبق استانداردهای ایران 683) کنترل می گردد و پس از تاییدیه به واحد سفیدگری انتقال می یابد.

تماس با ما

  • نشانی کارخانه : شهرک صنعتی اشترجان، خیابان پانزدهم، پلاک 200
  • شماره تماس : 3-03137608101
  • شماره فکس : 9-02155435596
  • پست الکترونیک :

آدرس ما بروی نقشه