آزمایش استریلیته

پس از استریل کردن نمونه برداری انجام و نمونه ها در آزمایشگاه میکروبی طبق استاندارد 3001 مورد آزمون قرار گرفته و پس از تائید کارشناس مربوطه اجازه خروج از انبار جهت ارسال به مشتری داده می شود .

تماس با ما

  • نشانی کارخانه : شهرک صنعتی اشترجان، خیابان پانزدهم، پلاک 200
  • شماره تماس : 3-03137608101
  • شماره فکس : 9-02155435596
  • پست الکترونیک :

آدرس ما بروی نقشه